WordPress - Automatische updates uitzetten


Standaard worden kleine updates van WordPress sinds versie 3.7 automatisch ge´nstalleerd. Denk dan bijvoorbeeld aan een update van versie 3.8 naar versie 3.8.1. Grotere updates zoals van versie 3.8 naar verise 3.9 moeten daarnaast nog wel handmatig worden ge´nstalleerd. Wil je echter voorkomen dat deze updates automatisch worden doorgevoerd dan kan dit eenvoudig worden tegengehouden middels een regel code.

Plaats dan de onderstaande regel in het wp-config.php bestand.

define('AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true);

wp-content

Een eventuele aanvulling op het bovenstaande is het uitsluiten van de map wp-content. Door de onderstaande regel toe te voegen aan het bestand wp-config.php kan worden voorkomen dat thema's worden bijgewerkt of dat er nieuwe thema's worden toegevoegd. Alles in de map wp-content zal dus geheel worden genegeerd met deze code.

define('CORE_UPGRADE_SKIP_NEW_BUNDLED', true);