WordPress - Tijd geleden


Je bent het vast wel eens tegengekomen op WordPress websites dat onder een bericht staat vermeld hoe lang geleden een bericht werd gepubliceerd. Bijvoorbeeld: 12 minuten geleden of 14 uur geleden. Op de onderstaaned manier is het mogelijk om dit gegeven bij berichten te tonen. Na publicatie zal er eerst getoond worden hoeveel minuten het geleden was, dit zal automatisch overgaan in uren en daarna automatisch in dagen, weken, etc.

Om dit te doen plaats de code in de loop op een detailpagina of op een categoriepagina.

<?php
        echo human_time_diff( get_the_time('U'), current_time('timestamp') ) . ' geleden';
?>