WordPress - One Page Website


Met de onderstaande code kan de content opgehaald worden van alle pagina's die zijn toegevoegd aan WordPress, bijvoorbeeld voor het maken van een One Page Website. In de code hieronder staan als eerste een aantal parameters die gewijzigd kunnen worden naar wens. Zo kun je aangeven dat bepaalde pagina's niet moeten worden getoond of juist pagina's wel tonen op basis van ID's. Achter elke parameter staat waar deze voor dient.

<?php
        $params = array(
                'sort_order' => 'ASC', // DESC is van hoog naar laag, ASC is van laag naar hoog.
                'sort_column' => 'post_title', // post_title, menu_order, post_date, ID, post_author, post_name
                'hierarchical' => 1,
                'exclude' => '', // ID's van pagina's die uitgesloten moeten worden
                'include' => '', // Specifieke pagina's op basis van ID's
                'authors' => '', // Specifieke pagina's op basis van auteur
                'child_of' => 0, // Alleen Subpagina's tonen van een pagina
                'parent' => -1, // Alleen pagina's met deze ID als parent
                'exclude_tree' => '', // ID's van pagina's die uitgesloten moeten worden
                'number' => '', // Maximum aantal pagina's
                'offset' => 0, // Aantal pagina's overslaan
                'post_type' => 'page', // page, custom post type, post, revision, attachment
                'post_status' => 'publish' // publish, private
        );
        $pages = get_pages($params);
        foreach ($pages as $page_data):
                echo $page_data->post_title;
                echo apply_filters('the_content', $page_data->post_content);
        endforeach;
?>

Tonen pagina op basis van ID

Wil je een enkele pagina ophalen kan dit ook op de onderstaande manier op basis van ID.

<?php
        $page_data = 37;
        $getPage = get_post($page_data);
        echo $getPage->post_title;
        echo apply_filters('the_content', $getPage->post_content);
?>