WordPress - Navigatie pagina's


WordPress beschikt standaard over de mogelijkheid om pagina's op te delen in meerdere pagina's. Dit kan bijzonder handig zijn indien je lange teksten hebt gepubliceerd. Indien een pagina in meerdere pagina's gesplitst wordt dan zal er achter de URL /2/ worden geplaatst. Het toevoegen van navigatie kan helaas niet gedaan worden met een knop.

Zodra je de pagina gaat bewerken en wilt gaan opdelen klik dan eerst rechtsboven op het tabblad 'Tekst' in plaats van Wysiwyg. Hiermee wordt de weergave van de editor gewijzigd. Zoek dan de locatie op om de pagina op te slitsen en plaats hier de onderstaande regel.

<!--nextpage-->


Controleer dan of de navigatie aan de voorkant wordt getoond. Indien dit niet het geval is dan zul je nog een aanvullende code in de template moeten gaan plaatsen. Het gaat dan om het bestand page.php in het gebruikte thema. Plaats de onderstaande regel code op de locatie waar je de navigatie wilt tonen. Navigatie bestaat uit standaard uit cijfers (1, 2).

<?php
        wp_link_pages();
?>