WordPress - Navigatie berichten


De onderstaande code kan gebruikt worden om navigatie toe te voegen aan overzichten met berichten. Het gaat om navigatie met cijfers en hiervoor is verder geen plugin vereist.

<?php
        $checknav = get_posts_nav_link();
        if(empty($checknav)):
        else:
                global $wp_query;
                $navibig = 999999999;
                echo paginate_links( array(
                        'base' => str_replace( $navibig, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $navibig ) ) ),
                        'format' => '?paged=%#%',
                        'prev_text' => __('«'),
                        'next_text' => __('»'),
                        'mid_size' => 3,
                        'current' => max( 1, get_query_var('paged') ),
                        'total' => $wp_query->max_num_pages
                ) );
        endif;
?>