WordPress - Custom menu's voor redacteuren


Aangemaakte aangepaste menu's die in de admin van WordPress zijn te vinden onder het menu item Weergave zijn standaard alleen beschikbaar voor beheerders. Het kan echter voorkomen dat je de mogelijkheid om deze menu's te kunnen beheren ook wilt toekennen aan redacteuren in WordPress. Dit kan gerealiseerd worden door de onderstaande code te plaatsen in het functions.php bestand van het gebruikte thema. In dat geval krijgen redacteuren een menu item Weergave in beeld met alleen het submenu item Menu's om de menu's te kunnen beheren. Andere submenu items zoals de widgets worden verborgen.

$role_object = get_role('editor');
$role_object->add_cap('edit_theme_options');

function hide_menu() {
        remove_submenu_page('themes.php', 'themes.php');
        remove_submenu_page('themes.php', 'customize.php');
        remove_submenu_page('themes.php', 'widgets.php');
}
add_action('admin_head', 'hide_menu');

Andere rechten toevoegen en verwijderen

Het is mogelijk om op de bovenstaande manier ook andere rechten te geven aan gebruikers en ook om juist rechten te verwijderen. Meer over de rechten lees je in deze tip.