WordPress - Meldingen en content in admin tonen


Als je bijvoorbeeld websites maakt voor klanten dan kan het handig zijn om een melding standaard in de admin van WordPress te tonen. Dit voor bijvoorbeeld contactgegevens, etc. Het toevoegen van een melding gaat eenvoudig middels de onderstaande code die toegevoegd moet worden aan het functions.php bestand van het thema of aan een plugin.

In de code hieronder wordt de standaard opmaak van een melding getoond met een groen balkje aan de linkerkant. Door in de code de classnaam Updated te wijzigen naar Error zal er een rode balk worden getoond. Uiteraard kun je ook je eigen stijlen toepassen en naast tekst eventueel ook afbeeldingen in de melding plaatsen. Het is aan te passen naar wens.

function addMessage() {
        echo '<div class="updated">';
                echo '<p>Lorem Ipsum Dolor Simet - 0900-9999</p>';
        echo '</div>';
}
add_action('admin_notices', 'addMessage');


Aanvullend op de bovenstaande code kan er ook een tekst worden toegevoegd aan de footer van WordPress. De tekst zal dan dus onderin in de admin worden getoond.

function footer_text() {
        echo 'Lorem Ipsum Dolor Simet - 0900-9999.';
}
add_filter('admin_footer_text', 'footer_text');


Content bij berichten of pagina's

Eventueel is er de mogelijkheid indien gewenst om content alleen bij pagina's of berichten te tonen, bijvoorbeeld boven of onder de editor. Door in de code edit_form_after_editor bijvoorbeeld te wijzigen naar edit_form_top of edit_form_after_title bepaal je de positie.

function action_edit_form_top( $post ) {
        if($post->post_type == 'post'):
                echo '<div class="postbox" style="margin:25px 0px 0px 0px;padding:20px;">';
                        echo '<a href="' . get_the_permalink() . '" target="_blank" class="button-primary">Lorem Ipsum</a>';
                echo '</div>';
        endif;
};
add_action( 'edit_form_after_editor', 'action_edit_form_top' );


Loginpagina

Op een vergelijkbare manier kun je meldingen / html toevoegen aan de loginpagina.

Tussen logo en formulier

function addLoginMessage() {
        echo '<p class="message">';
                echo 'Lorem Ipsum Dolor Simet - 0900-9999';
        echo '</p>';
}
add_action('login_message', 'addLoginMessage');


Header loginpagina

function addLoginMessage() {
        echo '<div class="updated">';
                echo '<p>Lorem Ipsum Dolor Simet - 0900-9999</p>';
        echo '</div>';
}
add_action('login_headertitle', 'addLoginMessage');


Footer loginpagina

function addLoginMessage() {
        echo '<div class="updated">';
                echo '<p>Lorem Ipsum Dolor Simet - 0900-9999</p>';
        echo '</div>';
}
add_action('login_footer', 'addLoginMessage');


Onderin formulier

function addLoginMessage() {
        echo '<p class="message">';
                echo 'Lorem Ipsum Dolor Simet - 0900-9999';
        echo '</p>';
}
add_action('login_form', 'addLoginMessage');