WordPress - Login plaatsen


Het is vrij eenvoudig om een inlogformulier aan de voorkant van een website te plaatsen. Gebruikers dienen uiteraard dan wel aangemaakt te zijn in WordPress en zij kunnen dan met het eigen geplaatste formulier inloggen op de website. De login kan bijvoorbeeld geplaatst worden binnen een specifieke template gemaakt voor een pagina.

In de onderstaande code kunnen de labels van de velden eventueel aangepast worden, tevens is het mogelijk om een pagina in te stellen (achter redirect) waar men naar toe zal worden gestuurd na het inloggen, dit hoeft dus niet de admin te zijn. Indien ingelogd zal er in dit geval automatisch een link worden geplaatst om weer uit te kunnen loggen.

<?php
        if(!is_user_logged_in()):
                $args = array(
                        'redirect' => '/gewenste-pagina/',
                        'form_id' => 'loginform',
                        'label_username' => __('Gebruikersnaam'),
                        'label_password' => __('Wachtwoord'),
                        'label_remember' => __('Onthouden'),
                        'label_log_in' => __('Inloggen'),
                        'remember' => true
                );
                wp_login_form($args);
        else:
                $logout = wp_logout_url(home_url());
                echo '<a href="' . $logout . '">Uitloggen</a>';
        endif;
?>


Uitloggen

Eventueel kan de uitlogknop ook verwezen worden naar een externe website. In dat geval klinkt men op uitloggen en zal men automatisch worden doorgestuurd naar een externe website. Plaats hiervoor als eerste de onderstaande code in het functions.php bestand van het gebruikte thema met in de code de website waar naar verwezen zal gaan worden.

add_filter('allowed_redirect_hosts','allow_ms_parent_redirect');
function allow_ms_parent_redirect($allowed) {
        $allowed[] = 'www.websonic.nl';
        return $allowed;
}


Plaats vervolgens de onderstaande link in de template, dit is de aangepaste uitlogknop met eveneens de gewenste website in de code. Zorg dat hier dezelfde URL staat als hierboven.

<a href="<?php echo wp_logout_url( 'http://www.websonic.nl' ); ?>" title="Logout">Uitloggen</a>