WordPress - Menu items Admin wijzigen


De admin van WordPress beschikt over een standaard aantal onderdelen en het kan wel eens handig zijn om bepaalde onderdelen te hernoemen. Neem als voorbeeld het onderdeel Berichten. Stel dat je Berichten 'misbruikt' om bijvoorbeeld films, series of recepten te plaatsen dan is het mooi om het menu item in de admin ook als dusdanig te gaan noemen, zeker als je een website voor iemand anders gaat maken.

Het hernoemen kan op de onderstaande manier. De code die je hieronder ziet plaats je dan in het functions.php bestand van het gebruikte thema of eventueel in een eigen plugin.

function admin_menu_items() {
        global $menu;
        global $submenu;

        $menu[5][0] = 'Films'; // Berichten
        $submenu['edit.php'][5][0] = 'Overzicht';
        $submenu['edit.php'][10][0] = 'Nieuwe film';
}
add_action('admin_menu', 'admin_menu_items');


In dit geval gaat het om het hernoemen van het onderdeel Berichten (5) maar zo kun je de andere onderdelen ook hernoemen door de juiste cijfers in de code in te voeren.

2 Dashboard
5 Berichten
10 Media
15 Links
20 Pagina's
25 Reacties
60 Weergave
65 Plugins
70 Gebruikers
75 Extra
80 Instellingen

Menu items verbergen

Het kan ook zijn dat je om bepaalde redenen een aantal onderdelen in de admin wilt verbergen, bijvoorbeeld omdat je deze niet gebruikt. Het uitschakelen van de diverse onderdelen kan met behulp van de onderstaande code. Voeg de code toe aan het functions.php bestand van het gebruikte thema. Haal de regels die niet van toepassing zijn uit de code. Het gaat onder andere om de thema's, opties, tools, plugins, links en reacties.

add_action( 'admin_menu', 'hide_menu' );
function hide_menu() {
        remove_menu_page('themes.php');
        remove_menu_page('options-general.php');
        remove_menu_page('tools.php');
        remove_menu_page('users.php');
        remove_menu_page('upload.php');
        remove_menu_page('plugins.php');
        remove_menu_page('link-manager.php');
        remove_menu_page('edit-comments.php');
        remove_menu_page('index.php');
}


add_action('admin_menu', 'my_remove_sub_menus'); Submenu items verbergen

Aanvullend is het op een vergelijkbare manier mogelijk om specifiek submenu items te verbergen op de onderstaande manier. Elke regel staat voor een submenu item, zo wordt in de derde regel het item Widgets verborgen, te vinden onder Weergave (themes.php).

Comment of verwijder de regels in de onderstaande code die niet nodig zijn. Belangrijk om te weten is dat het alleen om het verbergen van de menu items gaat, indien men een rechtstreekse URL weet kan het betreffende onderdeel alsnog wel geopend worden.

add_action('admin_head', 'hide_submenu');
function hide_submenu() {
        remove_submenu_page('edit.php', 'edit-tags.php?taxonomy=category');
        remove_submenu_page('edit.php', 'edit-tags.php?taxonomy=post_tag');
        remove_submenu_page('themes.php', 'themes.php');
        remove_submenu_page('themes.php', 'nav-menus.php');
        remove_submenu_page('themes.php', 'customize.php');
        remove_submenu_page('themes.php', 'theme-editor.php');
        remove_submenu_page('themes.php', 'widgets.php');
        remove_submenu_page('plugins.php', 'plugins.php');
        remove_submenu_page('plugins.php', 'plugin-install.php');
        remove_submenu_page('plugins.php', 'plugin-editor.php');
        remove_submenu_page('users.php', 'users.php');
        remove_submenu_page('users.php', 'user-new.php');
        remove_submenu_page('users.php', 'profile.php');
}