WordPress - Emoji's uitschakelen


Sinds WordPress versie 4.2 beschikt het blogpakket standaard over ondersteuning voor emoji's. Emoji's kunnen worden toegevoegd aan berichten, categorieŽn en aan reacties. Voor de duidelijkheid, Emoji's zijn geen Smileys en verschillende besturingssystemen en browsers gaan dan ook anders om met eht tonen van emoji's.

Heb je echter geen belang bij ondersteuning voor Emoji's dan kan deze functionaliteit eenvoudig uitgeschakeld worden met de onderstaande code. In dat geval zal de extra CSS en Javascript code ook niet meer worden toegevoegd aan het thema van de website. Voeg de onderstaande code toe aan het functions.php bestand van het gebruikte thema.

function remove_emojis() {
        add_filter('tiny_mce_plugins', 'disable_emojis_tinymce');
        remove_action('wp_print_styles', 'print_emoji_styles');
        remove_action('admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script');
        remove_action('wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7);
        remove_action('admin_print_styles', 'print_emoji_styles');
        remove_filter('wp_mail', 'wp_staticize_emoji_for_email');
        remove_filter('comment_text_rss', 'wp_staticize_emoji');
        remove_filter('the_content_feed', 'wp_staticize_emoji');
}
add_action('init', 'remove_emojis');