WordPress - Knoppen wysiwyg editor verbergen


In een andere tutorial voor WordPress wordt uitgelegd hoe je zelf stijlen kunt toevoegen aan de wysiwyg editor. Aanvullend op het kunnen toevoegen van nieuwe stijlen kun je bestaande knoppen van de wysiwyg editor ook verbergen om zodoende de editor overzichtelijker te maken voor bijvoorbeeld redacteuren. Een voorbeeld zie je hieronder in de afbeelding. De bovenstaande afbeelding toont de standaard editor en de afbeelding eronder toont de wysiwyg editor waarbij er enkele knoppen zijn uitgeschakeld.

De editor heeft standaard vier werkbalken waarvan er twee worden gebruikt. Dit is als eerste de primary toolbar (mce_buttons) die altijd in beeld staat en aanvullend is er een geavanceerde toolbar (mce_buttons_2) die aan en uitgezet kan worden middels een knop op de eerste werkbalk.

De primary toolbar heeft knoppen om bijvoorbeeld tekst uit te lijnen, een knop om tekst vet te maken en knoppen om links toe te passen en te verwijderen. De geavanceerde werkbalk heeft een dropdown om koppen toe te passen, een knop om tekst te onderstrepen en een knop om speciale karakters in te voegen.

Met de onderstaande code kunnen knoppen worden uitgeschakeld, aangegeven staat om welke werkbalk het gaat. Bijna alle knoppen zijn opgenomen in de onderstaande code, door waardes te verwijderen uit de code blijven deze knoppen staan. Plaats de code in het functions.php bestand van het gebruikte thema of in een eigen plugin.

// primary toolbar
function remove_buttons($buttons) {
        $remove = array(
                'bold',
                'italic',
                'bullist',
                'numlist',
                'blockquote',
                'alignleft',
                'aligncenter',
                'alignright',
                'link',
                'unlink',
                'strikethrough',
                'hr',
                'wp_more',
                'wp_adv',
                'wp_fullscreen
        ');
        return array_diff($buttons,$remove);
}
add_filter('mce_buttons','remove_buttons');

// advanced toolbar
function remove_buttons_2($buttons) {
        $remove = array(
                'underline',
                'alignjustify',
                'forecolor',
                'pastetext',
                'outdent',
                'indent',
                'charmap',
                'removeformat',
                'undo',
                'redo',
                'wp_help'
        );
        return array_diff($buttons,$remove);
}
add_filter('mce_buttons_2','remove_buttons_2');