HTML - Metatags - Blokkeer vertaling Google Translate


Google heeft een eigen vertaaldienst genaamd Google Translate/ Google vertaling. Hiermee is het onder andere mogelijk om een webpagina te laten vertalen in een andere taal zodat bijvoorbeeld buitenlandse bezoekers een Nederlandse pagina kunnen vertalen naar het Engels. Nu heeft Google zelf een metatag geintroduceerd waarmee het mogelijk is om deze vertalingen te blokkeren. Op het moment dat deze metatag is geplaatst kan de pagina niet meer vertaald worden met Google Translate. De metatag is als volgt.

<meta name="google" content="notranslate">


Aanvullend hierop is het ook mogelijk om voor een bepaald gedeelte of een bepaalde zin de vertaling te blokkeren, de rest van de tekst wordt dan wel vertaald. Dit doe je door een class toe te voegen aan een element zoals hieronder is te zien in het voorbeeld, op dezelfde manier voeg je de class toe aan een ander element zoals een bijvoorbeeld span.

<div class="notranslate"">