Magento - Variabele in sessie


Een variabele opslaan in de sessie van een bezoeker zodat deze waarde op een andere plek in de template weer gebruikt kan worden, dit kan met de onderstaande code.

Variabele opslaan

<?php
        $customVariable = 'Hello Magento';
        Mage::getSingleton('core/session')->setVariableName($customVariable);
?>


Variabele ophalen

<?php
        $session = Mage::getSingleton('core/session', array('name' => 'frontend'));
        echo $session->getVariableName();
?>