Magento - Terug naar categorie


Met de onderstaande code kan er een link worden geplaatst op de detailpagina van een product om terug te gaan naar de categorie waar het product bij hoort.

Het is in dit geval zo dat de link verwijst naar de eerste categorie waar een product aan is gekoppeld, dit omdat een product aan meerdere categorieŽn gekoppeld kan zijn. Eventueel kan standaard worden ingesteld dat de tweede gekoppelde categorie wordt gekozen.

<?php
        $categoryIds = Mage::registry('current_product')->getCategoryIds();
        if(count($categoryIds)):
                $last = end($categoryIds);
                $last = current(array_slice($categoryIds, -1));
                $_category = Mage::getModel('catalog/category')->load($last);
                echo '<a href="' . $_category->getURL() . '">'. $this->__('Terug naar alle producten') . '</a>';
        endif;
?>