Magento - Toon statische blokken


In Magento onder het item CMS is een menu item genaamd Statische blokken te vinden. Hier kun je blokken aanmaken met content die vervolgens op verschillende plaatsen in de template geplaatst kunnen worden. Denk aan informatie in de footer of in de header.

Elk statisch blok heeft zijn eigen unieke identifier waarmee het statische blok aangeroepen kan worden. Deze identifier bepaal je geheel zelf bij het aanmaken van een nieuw statisch blok. Daarnaast kan een statisch blok aangeroepen worden op basis van ID.

<?php
        echo $this->getLayout()->createBlock('cms/block')->setBlockId('block_identifier')->toHtml();
?>


Met titel van het blok

Ook is het mogelijk om de titel van het statische blok te tonen, dit kan op de onderstaande manier. Ook in dit geval kan het blok getoond worden op basis van identifier en ID.

<?php
        $block = Mage::getModel('cms/block')->setStoreId(Mage::app()->getStore()->getId())->load('8');
        echo $block->getTitle();
        echo $block->getContent();
?>


XML

Oproepen van een statisch blok kan eventueel ook door de onderstaande code in een van de XML bestanden in de map Layout te plaatsen zoals bijvoorbeeld catalog.xml.

<block type="cms/block" name="electronics-landing">
        <action method="setBlockId"><block_id>electronics-landing</block_id></action>
</block>


Pagina's

Indien je een statisch blok wilt toevoegen aan een pagina in Magento dan kan de onderstaande code worden gebruikt. Plaats de code gewoon in de wysiwyg editor.

{{block id='footer_links'}}


Actief

Met de onderstaande code kan gecontroleerd worden of een statisch blok actief is of niet.

<?php
        $isactive = Mage::getModel('cms/block')->load('block_identifier')->getIsActive();
        if($isactive == '1'):
        endif;
?>