Magento - PDF's uploaden in wysiwyg editor


Standaard is het in Magento niet mogelijk om via de wysiwyg editor PDF bestanden te uploaden. Je kunt alleen afbeeldingen uploaden (JPG's, GIF's en PNG's). Het kan echter goed gebeuren dat je aan de omschrijving van een product of aan de tekst op een CMS pagina een PDF wilt toevoegen. Op de onderstaande relatief eenvoudige manier kan het echter wel mogelijk gemaakt worden om via de editor PDF-bestanden te uploaden.

Maak als eerste de onderstaande mappenstructuur aan.

/app/code/local/Custom/EditorPDF/etc/


In de map genaamd 'etc' maak een nieuw bestand aan genaamd config.xml en plaats in dit bestand de onderstaande code en upload de gehele mappenstructuur inclusief bestand.

In de code hieronder zoek de regel <pdf>1</pdf>. Hier kun je eventueel op dezelfde manier ook andere type bestanden aan toevoegen zoals doc, ods, mp3, mp4, xls, zip en csv.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
        <modules>
                <Custom_EditorPDF>
                        <version>1.0.0</version>
                </Custom_EditorPDF>
        </modules>
        <adminhtml>
                <cms>
                        <browser>
                                <extensions>
                                        <allowed>
                                                <jpg>1</jpg>
                                                <jpeg>1</jpeg>
                                                <png>1</png>
                                               <gif>1</gif>
                                               <pdf>1</pdf>
                                        </allowed>
                                </extensions>
                        </browser>
                </cms>
       </adminhtml>
</config>


Maak daarna een nieuw bestand genaamd Custom_EditorPDF.xml met de onderstaande code. Plaats dit bestand vervolgens in de map /app/etc/modules/.

<?xml version="1.0"?>
<config>
       <modules>
              <Custom_EditorPDF>
                     <active>true</active>
                     <codePool>local</codePool>
              </Custom_EditorPDF>
       </modules>
</config>


Na het uploaden van de bestanden leeg eventueel de cache van Magento en indien nodig log een keer in en uit. Als je vervolgens naar bijvoorbeeld een pagina gaat kunnen vanaf nu hier PDF-bestanden worden geupload. Het invoegen van een link naar een PDF kan door tekst te selecteren en daarna te klikken op het 'link' icoon. Klik daarna achter Link URL op het Browse icoontje om het PDF-bestand te uploaden en in te gaan voegen.