Magento - Multistore


In een enkele installatie van Magento kunnen meerdere webshops worden ingesteld. Zo kun je een webshop relatief eenvoudig meertalig maken door meerdere views toe te voegen. In dat geval worden de verschillende talen getoond op het reguliere domein die is ingesteld voor de shop, het is dus dan nog niet zo dat elke taal een eigen domein krijgt.

Je hebt dan al eigenlijk een meertalige shop maar zo kun je nog veel verder gaan door meerdere websites in te stellen die dan elk weer meertalig zijn. Het is overigens wel zo dat voor elke taal waaronder het Nederlands een taalpakket zal moeten worden toegevoegd en tevens dienen per aangemaakte taal enkele opties ingesteld te worden in de instellingen.

Websites, Stores, Store Views

In Magento kennen we Websites, Stores en Store views zoals de onderstaande afbeelding van Magento zelf laat zien. In elke installatie va Magento is minimaal een website met een store een store view aanwezig. Een website is alles omvattend en bevat eigenlijk alleen klantgegevens waarvoor ingesteld kan worden of deze in het geval van meerdere websites onderling gedeeld mogen worden of niet. Onder een website valt een store (winkel) of vallen meerdere stores. In een store staan de producten en categorieŽn. Als laatste zijn er dan nog de Store Views en deze dienen puur voor de weergave van producten en categorieŽn aan de voorkant van een webshop. Store Views zijn vaak meerdere talen.

Er is dus bijzonder veel mogelijk wat betreft het opzetten van webshops en meertaligheid.

Store View aanmaken voor een taal

In dit geval gaat het om het aanmaken van een nieuwe Store View voor een nieuwe taal. Een nieuwe Store View aanmaken kan door te gaan naar Systeem en hier te kiezen voor Manage stores. Klik vervolgens rechtsboven op de oranje knop 'Create Store View'.

Standaard zal de weergave worden gekoppeld aan de bestaande website. Geef een naam op zoals 'Nederlands' en geef daarna een unieke code op bestaande uit kleine letters en / of cijfers, bijvoorbeeld 'nl'. Als laatste stel Status in op Aan en sla de nieuwe Store View op.

Ga vervolgens naar Systeem en kies voor Index Management en ververs deze. Ga daarna naar Systeem en klik op Configuratie. Rechtsboven kan er dan worden overgeschakeld naar de nieuwe winkelweergave. Vervolgens kunnen dan alle instellingen worden aangepast specifiek voor de nieuwe view, denk aan de taal (niet vergeten om een taalbestand toe te voegen), adres, telefoonnummer, verzendopties, betaalmethodes, etc.

Aan de voorkant zal de nieuwe Store View in een dropdown menu (taalselectie) dan al worden getoond. De shop is op dat moment dus eigenlijk al meertalig al moeten de verschillende opties in de instellinen daar dus zoals aangegeven op worden aangepast.

Domein koppelen

Nu zijn er diverse manieren om een domein te koppelen aan in dit geval een view maar dit kan uiteraard ook aan een website. Door een domein te koppelen aan een view kunnen bijvoorbeeld meerdere talen elk een eigen domein krijgen. In dit geval is er gekozen worden het configureren middels htaccess. Ga in Magento naar Systeem en weer naar Configuratie. Schakel linksboven over naar de betreffende taal. Klik dan aan de linkerkant op het menu item Web. Stel aan de rechterkant onder Unsecure en Secure de Base URL in op het nieuwe domein die je gaat gebruiken, zorg dat je bij het invoeren wel eindigt met /.

Open daarna het htaccess bestand van Magento en voeg de onderstaande regels toe. Zorg dat achter MAGE_RUN_CODE de juiste code van de Store View staat, in dit geval is dat nl. Voer daarnaast het gewenste domein in om de koppeling volledig af te ronden.

SetEnvIf Host www\.website\.nl MAGE_RUN_CODE=nl
SetEnvIf Host www\.website\.nl MAGE_RUN_TYPE=store // store of website
SetEnvIf Host ^website\.nl MAGE_RUN_CODE=nl
SetEnvIf Host ^website\.nl MAGE_RUN_TYPE=store // store of website