Magento - Toon klantgegevens


Met de onderstaande codes kun je gegevens van een klant tonen aan de voorkant van Magento. Het gaat dan om accountinformatie zoals de voornaam, achternaam, klantgroep en e-mailadres. Onderaan staan nog een aantal extra codes om het standaard factuuradres te tonen, dit wordt alleen getoond mits deze gegevens zijn ingevoerd.

<?php
        $session = Mage::getSingleton('customer/session');
        if($session->isLoggedIn()):
                $customer = Mage::getSingleton('customer/session')->getCustomer();
                $groupId = Mage::getSingleton('customer/session')->getCustomerGroupId();
                $groupCode = Mage::getSingleton('customer/group')->load($groupId)->getData('customer_group_code');

                echo 'Klantgroep: ' . $groupCode;
                echo 'Aanhef: ' . $customer->getprefix() . '<br />';
                echo 'E-mailadres: ' . $customer->getEmail() . '<br />';
                echo 'Aanhef: ' . $customer->getprefix() . '<br />';
                echo 'Voornaam: ' . $customer->getFirstname() . '<br />';
                echo 'Tussenvoegsel: ' . $customer->getMiddlename() . '<br />';
                echo 'Achternaam: ' . $customer->getLastname() . '<br />';
                echo 'Geslacht: ' . $customer->getGender() . '<br />';
                echo 'Geboortedatum: ' . $customer->getDob() . '<br />';
                echo 'BTW Nummer: ' . $customer->getTaxvat() . '<br />';
                echo 'Website: ' . $customer->getWebsiteId() . '<br />';
                echo 'Actief: ' . $customer->getIsActive() . '<br />';

                $customerAddressId = Mage::getSingleton('customer/session')->getCustomer()->getDefaultBilling();
                if ($customerAddressId == ''):
                else:
                        $address = Mage::getModel('customer/address')->load($customerAddressId);
                        echo '<h4>Standaardadres</h4>';
                        echo $htmlAddress = $address->format('html');
                        echo '<br /><a href="/customer/address/">Adres bewerken</a>';
                endif;
        endif;
?>