Magento - Informatie over categorie


Met de onderstaande codes kan informatie worden opgehaald over de geopende categorie. Zoals de naam, de URL, het niveau in de boomstructuur, de URL van de ingestelde afbeelding en de thumbnail en het unieke ID van de huidige categorie.

Eventueel kun je om elke regel met informatie over de huidige categorie een voorwaarde plaatsen zodat de code alleen gebruikt wordt indien het gaat om een categorie.

<?php
        if (Mage::registry('current_category')):
        endif;
?>

Huidige categorie


Titel

<?php
        echo Mage::registry('current_category')->getName();
?>


ID

<?php
        echo Mage::registry('current_category')->getID();
?>


URL

<?php
        echo Mage::registry('current_category')->getUrl();
?>


URL Key

<?php
        echo Mage::registry('current_category')->getUrl_key();
?>


Niveau

<?php
        echo Mage::registry('current_category')->getLevel();
?>


Parent

<?php
        echo Mage::registry('current_category')->getParentCategory()->getID();
?>


URL Afbeelding

<?php
        echo Mage::registry('current_category')->getImageUrl();
?>


URL Thumbnail

<?php
        echo Mage::getBaseUrl('media').'catalog/category/' . Mage::registry('current_category')->getThumbnail();
?>


Pad huidige categorie (ID's)

<?php
        $categoryId = Mage::registry('current_category')->getID();
        $category = Mage::getModel('catalog/category')->load($categoryId);
        echo $category->getPath();
?>


Aantal producten in categorie

<?php
        $catID = Mage::registry('current_category')->getID();
        $numProducts = Mage::getModel('catalog/category')->load($catID)->getProductCollection()->addAttributeToSelect('entity_id')->addAttributeToFilter('status', 1)->addAttributeToFilter('visibility', 4);
        $numProducts = $numProducts->count();
        if($numProducts == '0'):
        else:
                echo $numProducts;
        endif;
?>


Aantal producten in shop

<?php
        $totalNumber = Mage::getResourceModel('catalog/product_collection')->count();
        echo $totalNumber . ' producten';
?>

Op basis van ID

De bovenstaande informatie wordt getoond zodra er een categorie geopend wordt maar het is ook mogelijk om op basis van ID informatie op te vragen. Samengevat hieronder.

<?php
        $catID = '10';
        echo Mage::getModel('catalog/category')->load($catID)->getName();
        echo Mage::getModel('catalog/category')->load($catID)->getUrl();
        echo Mage::getModel('catalog/category')->load($catID)->getUrl_key();
        echo Mage::getModel('catalog/category')->load($catID)->getLevel();
        echo Mage::getModel('catalog/category')->load($catID)->getParentCategory()->getID();
        echo Mage::getModel('catalog/category')->load($catID)->getImageUrl();
        echo Mage::getBaseUrl('media').'catalog/category/' . Mage::getModel('catalog/category')->load($catID)->getThumbnail();
?>