jQuery - Selected state op basis van URL


Met het onderstaande script kun je eenvoudig middels jQuery een selected state toekennen aan een statisch menu item. Er wordt in dat geval een classnaam toegevoegd die voorzien kan worden van opmaak middels CSS. Het script voegt de selected state toe op basis van URL, indien de URL van de link van het menu item overeenkomt met de URL van de geopende pagina dan zal de classnaam 'selected' worden toegekend aan de link.

$(document).ready(function() {
        $(function() {
                $('ul li a[href^="/' + location.pathname.split("/")[1] + '"]').addClass('selected');
        });
});