jQuery - Meer en minder knoppen input


Voeg een 'meer' en een 'minder' knop toe aan een invoerveld, bijvoorbeeld in een shop. Zodoende kan de bezoeker het aantal in het veld verhogen of verlagen met knoppen.

$(document).ready(function() {
        $("input").before('<div class="less">Minder</div>').after('<div class="more">Meer</div>');
        $(".less").click(function() {
                var qty = parseInt($(this).next("input").val());
                if (qty == "NaN") qty = 1;
                if (qty > 1) {$(this).next("input").val(qty - 1);}
        });
        $(".more").click(function() {
                var qty = parseInt($(this).prev("input").val());
                if (!qty || qty=="" || qty == "NaN") qty = 1;
                $(this).prev("input").val(qty + 1);
        });
        $(".less,.more").css("cursor","pointer");
});