jQuery - Fullscreen


Het gaat in dit geval niet om jQuery maar om Javascript maar ondanks dat kan het script mogelijk soms van pas komen. Het gaat om een script om een website fullscreen te kunnen tonen na een druk op de knop, vergelijkbaar met het drukken op F11 op je toetsenbord. Plaats als eerste het onderstaande script gevolgd door een knop om he script te activeren.

function toggleFullScreen() {
        if(!document.fullscreenElement && !document.mozFullScreenElement && !document.webkitFullscreenElement && !document.msFullscreenElement ){
                if (document.documentElement.requestFullscreen) {
                        document.documentElement.requestFullscreen();
                } else if (document.documentElement.msRequestFullscreen) {
                        document.documentElement.msRequestFullscreen();
                } else if (document.documentElement.mozRequestFullScreen) {
                        document.documentElement.mozRequestFullScreen();
                } else if (document.documentElement.webkitRequestFullscreen) {
                        document.documentElement.webkitRequestFullscreen(Element.ALLOW_KEYBOARD_INPUT);
                }
        } else {
                if (document.exitFullscreen) {
                        document.exitFullscreen();
                } else if (document.msExitFullscreen) {
                        document.msExitFullscreen();
                } else if (document.mozCancelFullScreen) {
                        document.mozCancelFullScreen();
                } else if (document.webkitExitFullscreen) {
                        document.webkitExitFullscreen();
                }
        }
}

$(document).ready(function() {
        $('.fullscreen').click(function() {
                $('.fullscreen').toggleClass('active');
                toggleFullScreen();
        });
});


Na het plaatsen van het bovenstaande script plaats de onderstaande link waarmee het bovenstaande script geactiveerd kan worden.

<a href="javascript:void();" class="screen">Volledig scherm</a>