jQuery - Content plaatsen


Op de onderstaande manier kan eenvoudig de content van een bepaald element gepakt worden om hier vervolgens iets mee te gaan doen. Met de eerste regel wordt alleen de tekst binnen het aangegeven element gepakt, met de tweede regel wordt alle HTML code binnen een element gepakt. In beide gevallen wordt de content in een variabele geplaatst.

$(document).ready(function() {
        var content = $('#text').text();
        var content = $('#text').html();
});

Content verwijderen of vervangen

Op dezelfde manier kan ook een element geleegd worden of content worden vervangen.

$(document).ready(function() {
        $('#text').html('');
        $('#text').html('Vervangende content');
});

Content zoeken en vervangen

Met de onderstaande code kun je eenvoudig bepaalde karakters verwijderen.

$(document).ready(function() {
        $('span').html(function (i, old) {
                return old .replace(' ', '');
        });
});

Iframe

Als laatste iframes. Met jQuery is het ook mogelijk om content van iframes te pakken en te plaatsen op een pagina. De iframe moet dan wel op dezelfde website aanwezig zijn. In het onderstaande geval wordt het ID van een iframe aangeroepen en de tekst opgehaald.

$(document).ready(function() {
        var content = $('#iframID').contents().find('P').text();
});

Extern

Middels de onderstaande code kan content opgehaald worden van een externe pagina, dit gaat dan op basis van class of ID. In het geval van de onderstaande code wordt er content opgehaald op basis van een klik.

jQuery(".post-link").click(function(){
        var post_link = jQuery(this).attr("href");
        jQuery("#post-container").html("Laden...");
        jQuery("#post-container").load(post_link+" #project-content");
        return false;
});