HTML - Tekstopmaak


Er zijn een aantal HTML tags om structuur in tekst aan te brengen, de definitieve opmaak van tekst en koppen hoort echter niet met HTML gedaan te worden maar met CSS.

Als eerste kunnen koppen worden aangegeven op een pagina met headings, <h1> tot en met <h6>. Hierbij is H1 het belangrijkst en H6 is uiteraard het minst belangrijk. Tekst zelf wordt normaal gesproken ingesloten met <p> </p>. De P staat hier voor Paragraph.

Aanvullend op het plaatsen van koppen zijn er enkele mogelijkheden betreffende de tekst zelf. Tekst vet, cursief, onderstreept of doorgestreept gaat met de volgende tags.

  • Vetgedrukt: <strong>vet</strong>
  • Cursief: <em>cursief</em>
  • Onderstreept: <u>onderstreept</u> (deprecated)
  • Doorgestreept: <s>doorgehaald</s> (deprecated)

De grote van tekst kan ook worden aangegeven, zo kun je de tekst een stap groter maken of juist kleiner. Je hebt hierin 4 mogelijkheden. Je kunt op deze manier bepaalde woorden groter of kleiner maken. big, small, sup en sub. Bijvoorbeeld voor het tonen van prijzen.

  • Big: <big>big</big>
  • Small: <small>small</small>
  • Sup: <sup>sup</sup>
  • Sub: <sub>sub</sub>