HTML - Tags


Hieronder een overzicht van tags die veel voorkomen bij de bouw van een website.

Head  
<html> Definieert een HTML document.
<head> Definieert de Head.
<title> De titel van de pagina.
<meta> Diverse metatags.
<base> Standaard target voor links op de pagina.
Body  
<body> Definieert de Body.
<header> Geeft een kop aan van pagina of content.
<hgroup> Voor een kop en subkop.
<nav> Omsluit navigatie op een pagina.
<footer> Om een footer aan te geven.
<article> Omsluit content, bijvoorbeeld een blogbericht.
<aside> Omsluit bijvoorbeeld een rechterkolom.
<section> Omsluit verschillende onderdelen op een pagina.
Media  
<img src="image.png" /> Plaatsing afbeelding.
<video> Plaatsing video.
<audio> Plaatsing audio.
<canvas> Voor tekenen, animeren, etc.
Tekst  
<p> Geeft een paragraaf aan.
<h1> t/m <h6> Definieert koppen.
<strong> Tekst vet maken.
<em> Om tekst cursief te plaatsen.
<u> (vervallen) Tekst onderstrepen.
<i> (vervallen) Zet tekst cursief.
<sup> Zet tekst in superscript.
<sub> Zet tekst in subscript.
<pre> Preformatted tekst, onopgemaakte tekst.
<font> (vervallen) Om tekst op te maken, kleur, grootte etc.
Tabellen  
<table> Definieert een tabel.
<thead> Groepeert header content.
<th> Header content.
<tbody> Groepeert content.
<tr> Rijen.
<td> Cellen.
<tfoot> Groepeert footer content.
Links  
<a href="#"></a> Link.
<a name="naam"></a> Locatie binnen de pagina.
<a href="#naam"></a> Link naar locatie binnen de pagina.
Formulieren  
<form> Omsluit een formulier.
<fieldset> Definieert een fieldset.
<legend> Legend onderdeel van fieldset.
<label> Definieert een label.
<input> Definieert een veld zoals voor tekst.
<textarea> Definieert een textarea.
<button> Definieert een button.
Overig  
<div> Definieert een div.
<iframe> Definieert een iframe.
Opsommingen  
<ul> Unordered list
<ol> Orderd list: 1, 2, 3 etc.
<li> Onderdeel van UL of OL.
<dl> Opening definitielijst.
<dt> De definitie.
<dd> Tekst definitie.
Diversen  
<html> Definieert een HTML pagina
<head> Definieert de Head sectie
<body> Definieert de Body sectie
<br /> Enter
<hr /> Een horizontale lijn
<!-- opmerking --> Opmerkingen in de HTML code toevoegen