HTML - Flash plaatsen


Flash kan middels de onderstaande code worden ingevoegd op een website. Het is echter niet aan te raden om Flash te plaatsen mede gezien het feit dat deze bestanden niet op een iPhone of iPad afgespeeld kunnen worden. Zorg in de code dat het pad naar het bestand correct is, verder kan in de code de breedte en de hoogte worden aangegeven.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="340" height="340" title="Flash">
<param name="movie" value="bestand.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="bestand.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="340"></embed>
</object>