HTML - Afbeelding mouseover


In een andere HTML tutorial is te zien hoe een mouseover wordt gemaakt voor een tabelcel, op een soortgelijke manier is het ook mogelijk om eenvoudig een mouseover te maken voor een afbeelding. Zodoende wordt er dan op het moment dat er met de muis over de betreffende afbeelding wordt gegaan een andere ingestelde afbeelding getoond.

Normaal ziet de code van afbeelding er als volgt uit.

<img src="afbeelding.gif" />


Om eeen mouseover in te stellen moet er een code worden toegevoegd. In de toevoeging moet dan het correcte pad en de naam van de afbeelding geplaatst worden.

<img src="naamplaatje" onmouseover="this.src='afbeelding.gif'" onmouseout="this.src='afbeelding.gif'" />


Hieronder zie je een voorbeeld van de ingestelde mouseover.

HTML:XHTML, Afbeeldingen