HTML - Achtergronden / Achtergrondkleur


Er kan middels HTML eenvoudig een achtergrondafbeelding of een achtergrondkleur worden ingesteld. Hierbij wel direct de opmerking dat het eigenlijk de bedoeling is dat dit soort opmaak ingesteld wordt met behulp van CSS maar met HTML kan het eventueel wel.

Een achtergrondkleur en een achtergrondafbeelding instellen voor een pagina gaat door een toevoeging te plaatsen in de <body> tag. Voor een achtergrondkleur gaat het om: bgcolor="#FF0000". De code FF0000 is de code van de kleur, vervang deze naar wens.

<body bgcolor="#FF0000">


Een achtergrondafbeelding gaat op een vergelijkbare manier. In dat geval plaats je background="afbeelding.jpg" in de <body> tag. Plaats op de plek afbeelding.jpg de correcte locatie van de afbeelding. Een voorbeeld van de toevoeging zie je hieronder.

<body background="jouwafbeelding.gif">