Htaccess - WWW Rewrite, met of zonder www voor het domein


Domeinen kunnen in de adresbalk vaak worden benaderd met zowel met "www" voor het adres als zonder het www ervoor. Op het moment dat de site op beide adressen bereikbaar is zou dit in principe al betekenen dat je duplicate content hebt al zal in de praktijk bijvoorbeeld Google dit wel kunnen onderscheiden.

Om het goed af te vangen kan er met behulp van .htaccess ervoor zorgen dat er altijd een standaard wordt gekozen, met of zonder www voor het domein.

Door de onderstaande code plaatst je automatisch "www" voor het adres. Typ je bijvoorbeeld websonic.nl in wordt dit automatisch herschreven in de adresbalk naar www.websonic.nl met een 301 redirect. Op deze manier kun je ook een oud domein of andere domeinen door laten verwijzen naar een nieuw domein.

Maak met kladblok of notepad een bestand aan en zet deze code erin, en sla dit op als ".htaccess", let op de punt en let op de exacte schrijfwijze. De naam .htaccess is een extensie. Eigenlijk heeft het bestand dus geen naam maar alleen de extensie "htaccess".

In Windows zal het hernoemen niet gaan omdat je altijd een bestandsnaam moet opgeven, het hernoemen zul je moeten doen met behulp van bijvoorbeeld een FTP programma. Het .htaccess bestand plaatst je dan in root op je server.

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{http_host} ^websonic.nl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.websonic.nl/$1 [L,R=301]


Dit kan natuurlijk ook precies andersom. Dan krijg je bij het typen bijvoorbeeld van www.websonic.nl dat dit herschreven wordt naar websonic.nl.

De code veranderd dan zonder www erin.

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{http_host} ^www.websonic.nl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://websonic.nl/$1 [L,R=301]