Htaccess - IP adres blokkeren


Toegang tot je websites kun je blokkeren op IP adres van een bezoeker. Dit bereik door onderstaande code toe te voegen aan je htaccess bestand. Het IP adres 112.98.125.0 wordt nu geblokkeerd plus alles waarvan het IP adres begint met 112.98.156.

<Limit GET POST PUT>
order allow,deny
allow from all
deny from 112.98.125.0
deny from 112.98.156
</Limit>


Andersom kan ook door alle toegang te blokkeren maar bepaalde IP adressen juist wel toegang te geven, de code wordt dan als volgt waarbij de ingevulde adressen toegang hebben tot de website en de overige zijn geblokkeerd.

<Limit GET POST PUT>
order deny,allow
deny from all
allow from 112.98.125.0
allow from 112.98.156
</Limit>

Verwijzende websites

Aanvullend op het bovenstaande kan met de onderstaande code bezoek afkomstig van een specifieke website worden geblokkeerd. Vul in de code telkens de gewenste URL in.

SetEnvIfNoCase Referer website.nl refer=yes

Order allow,deny
Allow from all
Deny from env=refer