Htaccess - SSI en HTML


Normaal gesproken is het zo dat Server Side Includes (SSI) alleen gebruikt kunnen worden als de HTML bestanden eindigen op .shtml. Echter met behulp van Htaccess kun je het zo instellen dat deze includes ook te gebruiken zijn met gewone HTML pagina's die eindigen op .html of .htm. Voorwaarde voor SSI is uiteraard wel dat de server waarop je website draait ook SSI ondersteund.

De code die je hiervoor toevoegt aan je .htaccess bestand is als volgt.

AddType text/html .html
AddType text/html .shtml
AddHandler server-parsed .html
AddHandler server-parsed .shtml
AddHandler server-parsed .htm