Htaccess - HTML als PHP laten functioneren / tonen


Met behulp van .htaccess kun je HTML bestanden laten functioneren als of het PHP bestanden zijn. Normaal gesproken als je een PHP code toevoegt aan een HTML bestand zal dit niet werken. Bijvoorbeeld als je een eenvoudige code als <?php print(Date("H : i")); ?> plaatst om de tijd te tonen toevoegt zal er geheel en logischerwijs niets gebeuren.

Door gebruik van .htaccess kun je echter het bewuste HTML bestand of natuurlijk een hele website met HTML bestanden laten functioneren als PHP bestanden waardoor de PHP code wel uitgevoerd wordt en de datum en tijd in dit geval dus ook is te zien.

Het voordeel hiervan is dat je aan een bestaande HTML website diverse PHP functies kunt toevoegen. Hiermee is het mogelijk om bestaande HTML bestanden te voorzien van een PHP code om dus bijvoorbeeld de tijd te tonen of bepaalde bestanden in te voegen.

De code die je hiervoor toevoegt aan je .htaccess bestand is als volgt. In de adresbalk zie je overigens dan nog wel de extensie .html achter je bestanden staan.

AddType application/x-httpd-php .html, .htm
AddHandler application/x-httpd-php5 .html .htm

Javascript

Wat aanvullend ook handig kan zijn is het kunnen gebruiken van PHP in externe Javascript bestanden. Door de onderstaande code toe te voegen aan het .htaccess bestand maak je dit mogelijk en kan er PHP code geplaatst worden in een Javascript bestand.

AddType application/x-httpd-php .js
AddHandler x-httpd-php5 .js

<FilesMatch "\.(js|php)$">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>