Htaccess - Extra beveiliging op .htaccess bestand


Door slechts een aantal regels aan je .htaccess bestand toe te voegen voorkom je directe toegang tot het bestand op de server. Pogingen om het .htaccess aan te roepen zullen dan leiden tot een 403 Forbidden error die je eventueel weer kunt afvangen binnen je .htaccess bestand. De code om toe te voegen is als volgt,

<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>


Verder is het handig om de rechten van het .htaccess bestand in te stellen op 644.