Htaccess - Bestanden blokkeren op tijd


Met .htaccess heb je diverse mogelijkheden en zo kun je ook blokkades invoeren op een bepaald tijdstip. Met de onderstaande code stel je in dat op een bepaald uur bestanden in een map (de map waarin je het htaccess bestand plaatst) niet bereikbaar zijn. Na dit uur komen de bestanden dan automatisch weer beschikbaar.

Op de vierde regel in de code staat het uur vermeld wat in dit geval 20, 21 en 22 uur 's avonds is. Verander dit naar eigen wens. Maak met kladblok of notepad een bestand aan en zet deze code erin, en sla dit op als ".htaccess", let op de punt en de exacte schrijfwijze.

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{TIME_HOUR} ^(20|21|22)$
RewriteRule ^.*$ - [F,L]


Het .htaccess bestand zal met de blokkade een 403 Forbidden error tonen. Met htaccess kan ook dit afgevangen worden om ervoor te zorgen dat bezoekers dan automatisch worden doorgestuurd naar een ander adres. Plaats deze regel dan eronder.

ErrorDocument 403 http://www.websonic.nl