Htaccess - Bestanden blokkeren voor Google


Het is middels .htaccess ook mogelijk om bestanden uit te sluiten voor zoekmachines om zo te voorkomen dat deze bestanden worden opgenomen. Hiervoor kan de onderstaande code gebruikt worden, het eerste voorbeeld hieronder is specifiek gericht op PDF-bestanden, in het tweede voorbeeld hieronder gaat het specifiek om afbeeldingen.

<Files ~ "\.pdf$">
Header set X-Robots-Tag "noindex, nofollow"
</Files>


<Files ~ "\.(png|jpe?g|gif)$">
Header set X-Robots-Tag "noindex"
</Files>