CSS - Meerdere classnamen toekennen aan een element


Deze tutorial beslaat gedeeltelijk ook HTML. In tegenstelling tot een ID (uniek) mag en kun je classnamen meerdere keren gebruiken binnen een pagina. Aanvullend hierop kun je ook eenvoudig verschillende classnamen toekennen aan een enkel element wat handig kan zijn bij de opbouw van een website. Hieronder wordt dit bijvoorbeeld toegepast op een tabel, de twee classnamen worden dan gescheiden in de HTML code door een spatie.

<table>
        <tr>
                <td class="celgrootte celkleur"><p class="tekstkleur">de tekst met kleur</p></td>
        </tr>
</table>


In de CSS kun je dit dan gaan scheiden en de classnaam celkleur op andere cellen toepassen zonder dat de grootte wordt gewijzigd. Daarna kun je de grootte ook toepassen alleen op andere elementen zonder dat er andere eigenschappen toegepast worden.

.celgrootte {
        width: 100px;
}
.celkleur {
        background-color: #FF0000;
}