Adobe Photoshop - Water/Plastic Achtergrond


Om een waterige achtergrond te maken open als eerste een nieuw document van, in dit geval 300 bij 200 pixels,. Zet nu de voorgrondkleur op wit en de achtergrondkleur op zwart. Ga nu dan naar Filter en kies voor Render en klik op Clouds.

Water/Plastic Achtergrond

Klik dan op Image, Adjustments en klik op Colorbalance. Zet de instellingen als volgt.

Water/Plastic Achtergrond

Ga dan opnieuw naar Image, Adjustments en klik op Colorbalance en neem nu de onderstaande instellingen over. Let hierbij ook op dat onder Tone Balance nu Hightlights geselecteerd is.

Water/Plastic Achtergrond

Ga nogmaals naar Image, Adjustments en klik op Colorbalance en neem nu de volgende instellingen over.

Water/Plastic Achtergrond

Ga dan naar Filter, Distort en kies voor Ocean ripple. Neem de instellingen over zoals in het voorbeeld hieronder.

Water/Plastic Achtergrond

De laatste eventuele stap nog. Ga naar Image Auto Contrast.

Het gehele watereffect is nu afgerond.

Water/Plastic Achtergrond