Adobe Photoshop - Regen effect


Voorheen bestond er altijd een apart pakket genaamd Image Ready als aanvulling op Photoshop om simpele GIF animaties mee te maken. Sinds Creative Suite 3 is Image Ready echter geheel komen te vervallen maar gelukkig heeft Photoshop sindsdien zelf een mogelijkheid om animaties te maken op vrijwel dezelfde manier.

Maak een geanimeerd regeneffect op een afbeelding. Open als eerste de afbeelding die je wilt voorzien van dit effect. In dit geval is de 260px bij 150px.

Regen effect

Maak nu een nieuwe laag aan en toets D op je toetsenbord zodat de kleuren van Photoshop standaard staan ingesteld op Zwart/Wit. Ga bovenin naar Filter, Render en klik op Clouds. Ga daarna opnieuw naar Filter maar nu naar Noise en klik op Add noise. Zet hier Amount op 400% en zorg dat eronder Gaussian en Monochromatic staan aangevinkt.

Regen effect

Vervolgens ga je naar Filter, Blur en klik nu op Motion blur. Zet de Angle op -45 Graden en Distance op 14 pixels.

Regen effect

Zet daarna de Layer Blending rechts op Screen zoals hieronder in de screenshot.

Regen effect

Ga nu bovenin naar Image en kies voor Adjustments. Klik daarna op Levels en stel de waarden als volgt in: 135, 1.00, 255. Stel de Output levels in op 0, 255 en klik OK. Het regeneffect is nu klaar met hieronder het resultaat.

Regen effect

Animatie

Om nu een animatie van de regen te maken herhaal de bovenstaande stappen nog 2 keer zodat je in totaal vier lagen met 'Regen' krijgt. De stappen in het kort zoals hierboven:

 • Maak een nieuwe laag en ga bovenin naar Filter, Render en klik op Clouds.
 • Ga daarna naar Filter, Noise en klik op Add noise. Amount is hier 400% en zorg Gaussian en Monochromatic staan aangevinkt.
 • Opnieuw open Filter, Blur en klik nu op Motion blur. Zet Angle op -45 Graden en Distance op 14 pixels.
 • Zet Layer Blending voor de laag rechts op Screen
 • Ga naar Image, Adjustments, Levels en stel de waarden als volgt in: 135, 1.00, 255. Stel de Output levels in op 0, 255.
 • Ga bovenin naar Window en kies hier Animation. Er opent dan een nieuw palet.

  Standaard is het eerste frame geselecteerd. Maak een nieuw frame en vink het oogje uit voor de eerste laag met regen en vink het oogje aan voor de tweede laag met regen. Maak een nieuwe frame, dit is dan het derde frame. Vink het oogje weg voor de tweede regenlaag en vink het oogje aan voor de derde regenlaag. Maak nu weer een nieuw frame en vink het oogje weg voor de derde regenlaag en vink het oogje aan voor de vierde laag.

  Zodoende moet dan elk frame een eigen laag met regen krijgen

  Klik dan onder elk frame op '0 sec.' en wijzig dit naar 0.5 seconden. Ga daarna bovenin naar File en kies hier Save for web en sla het bestand als GIF op en het effect is klaar.