Adobe Photoshop - Paden tekenen


Photoshop biedt de mogelijkheid tot het tekenen van paden. Je zult in Photoshop vaak selecties en maskers maken en daarbij is het tekenen van een pad soms onvermijdelijk en zelfs onmisbaar.

Grid aanroepen
Maak een nieuw document en geef het willekeurige afmetingen. Geef het nieuwe document een witte achtergrond zodat het raster straks goed te zien is. Schakel dan nu het raster in door in het hoofdmenu te gaan naar: View, Show, Grid. Over je hele afbeelding is is nu het raster te zien.

Paden tekenen Pak de Pen tool vanuit Tools pallet.

U ziet dat Options bar zich automatisch aanpast aan Pen Tool. Zorg er voor dat op Options bar Paths is geselecteerd. (er zijn in totaal drie opties mogelijk: Shape layers, Paths en Fill pixels).

Paden tekenen

Klik één keer ergens op het document (het liefst op de kruising waar Grid blokjes bij elkaar komen). Laat de linker muis knop niet los, maar trek je cursor enkele blokjes omhoog. De anker pootjes komen nu vrij. Als je vanaf dit anker naar boven trekt, trekt er gelijktijdig een ankerpootlijn naar beneden in dezelfde verhouding.

Laat de linker muisknop nu los en klik weer enkele blokken verderop op dezelfde hoogte van de eerste anker. Houd weer de linkermuisknop ingedrukt nadat je geklikt heeft en trek dit keer naar beneden. Er komen weer twee ankerpootjes vrij.

Paden tekenen

Wanneer je deze stappen enkele keren herhaald heeft, zou het resultaat met de afbeelding hierboven overeen moeten komen. Let wel dat de afbeelding hierboven extra is bewerkt om ankers en pootjes zichtbaarder te maken. Aan Path is ook een kleurtje toegevoegd voor de duidelijkheid.

Path afsluiten
Wanneer je op de eerste anker (de anker die je als eerst heeft neergezet) na de laatste anker opnieuw klikt, zal je Path gesloten worden. Hierna hebt je diverse mogelijkheden. Deze mogelijkheden zullen we in de aankomende oefeningen doornemen.

Paths tab
Paden tekenen

Per default zult je de Paths tab samen met Layers tab in één venster aantreffen. Bij nieuwe installatie van Photoshop vormen ze een set. Vindt je het Paths tab niet in deze set, dan heeft je het hoogstwaarschijnlijk naar een andere set verplaatst of weggeklikt. je vindt dan het Paths tab altijd onder: Window Paths. Net als binnen Layers, kunt je binnen een document ook een Path bewerken, hernoemen, verwijderen of een nieuwe maken.
Deze tutorial is overgenomen met toestemming van de Auteur: Alexander Vidakovic. :: Website :: Deze heeft schriftelijk toestemming gegeven en valt onder auteursrecht zoals bepaald bij de Nederlandse wetgeving.