Adobe Photoshop - Een oog


We gaan een oog maken in Photoshop. Open een nieuw document (152 x 152) met een witte achtergrond en maak daarna een lege laag. Neem nu de Elliptical Marquee tool en houd de Shift toets ingedrukt om hiermee een cirkel te maken op deze lege laag en vul deze met een kleur.

Een oog

Deselecteer dan met CTRL + D en ga naar Filter, klik op Noise en kies voor Add Noise. Vink uniform aan en zet amount op 50%.

Een oog

CTRL + klik dan op je laag met de cirkel om deze weer te selecteren. Ga dan naar Filter, Blur en klik op Radial blur. Zet hier amount op 100 en vink de opties Zoom en Best aan.

Een oog

Maak dan met de Elliptical Marquee tool, met de Shift toets ingehouden een nieuwe cirkel binnen de vagen witte randen. Draai dan de selectie om middels CTRL + Shift + I of door bovenin naar Select, Inverse te gaan en druk daarna op de Delete toets op je toetsenbord.

Een oog

Maak een nieuwe laag voor het te plaatsen pupil en neem weer je Elliptical Marquee tool, houd SHIFT ingedrukt en maak een cirkel en vul deze met zwarte kleur of eventueel een kleur naar wens.

Een oog

Maak weer een laag aan maar maak nu een kleine cirkel en vul deze cirkel met wit.

Een oog

Ga daarna naar Filter, Blur en klik op Gaussian blur. Zet hier de Radius op 0.8.

Een oog

Vink dan de lagen van de pupil uit zodat ze onzichtbaar zijn en maak een nieuwe laag aan selecteer de ondergrond laag met de cirkel middels de CTRL toets maar blijf op je nieuwe laag staan. Ga dan naar Select, Modify en kies voor Contact. Vul hier 2 in. Selecteer nu de Elliptical Marquee tool en houd hierbij de ALT toets ingedrukt en houd een klein stukje aan de bovenkant over. Vul dit met wit.

Een oog

Ga nu naar Filter en kies voor Blur, Gaussian blur. Vul hier 4 in. Vink dan de oogjes van de pupil weer aan en je hebt een oog.

Een oog