Adobe Acrobat - Kop en voettekst


Snel een kop en voettekst invoegen om bepaalde teksten te plaatsen/titels of paginanummers van het document. Ga bovenin naar Document en klik op Header & Footer en klik vervolgens op Add.

Kop en voettekst

Dan opent het venster op een Kop of voettekst toe te voegen. Je ziet hier zes vlakken, drie voor de Kop en drie voor de voettekst om tekst links, in het midden of rechts te plaatsen. Via de knoppen eronder kun je dan eenvoudig automatische pagina nummering toevoegen of de datum. Bovenaan het venster heb je de font eigenschappen. Hier bepaal je dan het uiterlijk specifiek voor de kop en voettekst.

Door rechts op "Page Range Options" te klikken kun je eventueel bepalen op welke pagina's de kop/voettekst toegepast moet worden. Met behulp van deze optie kun je dan voor elke pagina een eigen kop en voettekst plaatsen. Dit doe je dan door opnieuw naar Document, Header & Footer te gaan en zo elke keer een nieuwe tekst toe te voegen. Bij het opnieuw toevoegen van een kop/voettekst krijg je dan de vraag of je de bestaande wilt vervangen of een nieuwe wilt toevoegen, klik hier dan op New.

Onderaan het venster zie je dan een Preview van hoe de Headers en Footers in het document eruit komt te zien.