Windows Vista - Zoekmachines toevoegen aan Menu Start (Alleen Business en Ultimate)


In het Menu Start van Windows Vista is er standaard bij het zoeken via het zoekveld een optie "Op internet zoeken". Zodra je hier op klikt wordt de browser geopend met de standaard ingestelde zoekmachine waarna de zoekopdracht wordt uitgevoerd.

Zoekmachines toevoegen aan Menu Start

Aan deze opties kan een extra zoekmachine worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld online encyclopedie Wikipedia of een andere gewenste zoekmachine. Dit geldt alleen voor de Business en Ultimate versie van Windows Vista. Om dit nu in te stellen ga naar Start en klik op Alle programma's. Kli kdan Bureau-accessoires en kies Uitvoeren. Type hierin "gpedit.msc" en druk op OK. Dan opent het Groepsbeleid venster.

Klik aan de linkerkant dan op Gebruikersconfiguratie en vervolgens op Beheersjablonen. Hieronder klik dan op Windows-onderdelen en klik dan op "Direct zoeken". Aan de linkerkant staat dan de vermelding, "Aangepaste internetzoekmachine voor direct zoeken". Hier kun je dan je eigen zoekmachine toevoegen wat in dit geval Wikipedia is.

Klik dan eerst het vinkej aan voor "Ingeschakeld". Vul dan in het eerste vak de naam van de zoekmachine in zoals die straks te zien is in het Start Menu. In het tweede vak vul je dan de URL in met op de plek waar normaal de zoekopdracht staat "%w". Stel je zoekt op Wikipedia op Google dan wordt de URL bijvoorbeeld in dat geval als hieronder met Google als zoekopdracht aan het einde van de URL.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Zoeken?search=Google


Dit wordt dan,

http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Zoeken?search=%w


Zoekmachines toevoegen aan Menu Start

Na het invoeren druk op OK en herstart de PC. Vanaf dat moment is de zoekmachine beschikbaar in het Start Menu zoals in de Screenshot hieronder. Het verwijderen weer van de zoekmachine gaat op de bovenstaande manier via gpedit, echter kies je dan Uitgeschakeld in plaats van Ingeschakeld.

Zoekmachines toevoegen aan Menu Start