Windows Vista - Windows Movie Maker


Binnen Windows Vista zit het programma Windows Movie Maker waarmee je de mogelijkheid hebt om een snel een video te maken van bijvoorbeeld een reeks foto's voorzien van bepaalde effecten en eventueel muziek.

Om Windows Movie Maker te starten ga naar Start en klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Movie Maker. Je kunt nu direct beginnen met het maken van een video, het begin hiervoor is om Media te importeren in Movie Maker. Dit kunnen een reeks foto's zoals hieronder maar ook videobestanden zoals .avi en .wmv die je ertussen kunt voegen. Ook importeer je eventueel muziek hier die je onder de video wilt laten afspelen. Om nu Media te importeren klik op de "Media importeren" knop linksbovenin.

Windows Movie Maker

In het geval van deze tip zijn er een reeks foto's geimporteerd.

Windows Movie Maker

Je hoeft niet direct alle media per se te importeren, later kun je hier nog meer aan toe voegen en gebruiken. Nu volgt het maken van een video, sleep de foto's in de juiste volgorde naar de tijdlijn balk onderin het venster. Hierin worden de foto's dan met een standaard "weergavetijd" geplaatst.

Windows Movie Maker

Om de tijd van de weergave te wijzigen kun je op een foto klikken zodat deze geselecteerd is. Als je dan met de muis op de rechterrand van de foto gaat staan kun je slepen met de linkermuisknop om de tijd te vergroten of te verkleinen. Dan de effecten / overgangen.

Windows Movie Maker De effecten die je insteld worden toegepast op de gehele foto. Overgangen worden alleen toegepast op de overgang tussen de verschillende foto's. Als eerste de effecten, links in het menu staan onder het kopje Bewerken de opties onder elkaar, Effecten en Overgangen, klik hier op Effecten.

Je krijgt hier dan een overzicht van alle standaard effecten die beschikbaar zijn. Door op een effect te klikken komt deze aan de rechterkant als voorbeeld in de speler te staan, door vervolgens op de Play knop te drukken kun je een voorbeeld bekijken voordat je een effect toevoegd aan een video.

Windows Movie Maker

Om nu de effecten toe te voegen aan je video pak met de muis een effect op en sleep deze met de linkermuisknop naar de tijdsbalk net zoals met de foto's. Plaats met de muis een effect precies tussen de foto's, je ziet dan ook een blauw lijntje.

De tweede optie is om Overgangen toe te voegen. Klik links in het menu onder het kopje Bewerken op Overgangen waarna er een overzicht volgt met Overgangen.

Windows Movie Maker

Ook hiervoor geld net als bij de effecten dat je een Overgang aan kunt klikken en daarvan een voorbeeld kunt bekijken in de speler aan de rechterkant. Sleep ook weer met de linkermuisknop het gewenste effect naar de tijdsbalk en er komen twee extra velden onder de foto's bij, voeg deze eveneens tussen de foto's toe net als hieronder.

Windows Movie Maker

Als je de overgangen hebt afgerond evenals de effecten dan nog de mogelijkheid om muziek toe te voegen en onder het clipje te plaatsen. Importeer muziek op dezelfde manier als de foto's en sleep deze in de tijdsbalk. Deze neemt dan plaats in de Audio/Muziek balk. Door op het bestand te klikken en aan het eind in de balk te staan kun je de muziek vergroten of verkleinen qua tijd. Ga naar aan het einde van de muziekbalk en de muis veranderd in een rode pijl, nu door te slepen is de muziek te verlengen of te verkorten.

Door met de rechtermuisknop te klikken op de muziek heb je nog aanvullende opties zoals het uit en infaden en het volume dat hier in te stellen is.

Dan als laatste de Titel en credits. Hiermee kun je teksten toevoegen per afbeelding of voor de gehele video. Klik in het linkermenu opnieuw onder bewerken op Titels en Credits, er volgt dan een keuzemenu.

Windows Movie Maker

In dit geval de keuze voor "Titel op de geselecteerde clip". Typ in het vak dan de tekst die je wilt plaatsen. Klik vervolgens op de link eronder genaamd "Titelanimatie wijzigen" om de animatie van de tekst te regelen. Ook hiervoor geld weer dat er een voorbeeld te zien is in het scherm aan de rechterkant.

Windows Movie Maker

Kies een effect en klik daarna op de link "Lettertype en tekstkleur wijzigen". Wijzig hier het lettertype in een lettertype naar wens en kies de grootte van de letters.

Windows Movie Maker

Om nu terug te gaan naar de tekst die net ingevoerd is klik onderin op de link "Titeltekst wijzigen". In de tijdsbalk onderin selecteer de foto waarop je de tekst wilt plaatsen door erop te klikken en klik dan op de knop "Titel toevoegen". Deze stappen kun je eventueel herhalen voor alle foto's. De titel is dan ingevoegd, eventueel kun je met de muis de titel oppakken in de tijdsbalk en deze verlengen, verkorten of verplaatsen met de muis.

Windows Movie Maker

Om nu de video te exporteren naar een werkend videobestand ga in Windows Movie Maker bovenin naar Bestand en klik op "Filmbestand publiceren". Hier volgen dan de opties waarnaar toe je de video wilt exporteren. Voor bijvoorbeeld YouTube of op een website is het handigst om de optie "Deze computer" te gebruiken. Klik dan onderaan op Volgende.

Windows Movie Maker

Geef dan een bestandsnaam op en eronder de Map waar je de video op wilt slaan en klik op Volgende. In het venster wat volgt bepaal je de instellingen voor de video. Standaard staat dit op beste kwaliteit wat aanbevolen wordt. Eventueel kun je de video comprimeren naar een bepaalde bestandsgrootte eronder. Linksonderin zie je een samenvatting van de instellingen. Kies de juiste optie en druk op de knop "Publiceren".

Windows Movie Maker

De film wordt dan gemaakt waarin je aan de voortgangsbalk kunt zien hoe ver dit proces is met de resterende tijd eronder. Zodra de video klaar is druk op Voltooien. Als aanvulling op de tip hieronder de hierboven gemaakte video met de foto's.