Windows Vista - CAPS LOCK uitschakelen


Het gebeurt iedereen wel eens tijdens het typen dat er per ongeluk de Caps Lock toets in wordt gedrukt waarna alles wat getypt wordt in hoofdletters komt te staan. Nu is het mogelijk voor zowel Windows XP als Windows Vista om de toets definitief buiten werking te stellen en deze dus niet meer gebruikt kan worden. Als alternatief is het ook mogelijk om een nieuwe functie te geven aan de Caps Lock toets, uitleg hierover onderaan de pagina. Op die manier is het ook mogelijk om andere functies toe te kennen aan andere toetsen.

Het uitschakelen kan door onderstaand register bestand te downloaden. Pak het zip-bestand uit en dubbelklik op het registerbestand. Herstart daarna de PC. Het later weer inschakelen kan door de net aangemaakte waarde weer te verwijderen.

Om dit handmatig in te stellen ga binnen Windows naar Start en klik op Alle programma's. Klik daarna op Bureau-accessoires en klik op Uitvoeren. Typ hier Regedit en klik op OK. Navigeer vervolgens in de register editor naar de volgende sleutel.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout


Ga nu naar Bewerken en kies Nieuw en vervolgens Binaire waarde en geef deze de naam Scancode Map.

Schakel CAPS LOCK uit

Dubbelklik hier dan op en in het venster dat opent voer de onderstaande waarde in.

0000 00 00 00 00 00 00 00 00
0008 02 00 00 00 00 00 3A 00
0010 00 00 00 00


Sluit daarna de register editor af en herstart de PC of meld jezelf af en opnieuw aan. Vanaf dat moment is de Caps Lock toets uitgeschakeld. Het later weer inschakelen kan door de net aangemaakte waarde weer te verwijderen.

Schakel CAPS LOCK uit

Toetsen andere functies toekennen

Zoals hierboven gesteld is het ook mogelijk in plaats van het uitschakelen van de Caps Lock toets om een andere functie toe te kennen aan de Caps Lock toets. Hiervoor is er een tool beschikbaar genaamd Remapkey van Microsoft zelf afkomstig uit de Windows Resource Toolkit. Deze is te downloaden via de onderstaande link.Na downloaden pak het zip-bestand uit en dubbelklik op remapkey.exe. Er opent dan een klein venster met aan de bovenkant de huidige indeling van het toetsenbord en eronder de nieuwe indeling van het toetsenbord. Om een nieuwe functie toe te kennen aan een toets sleep bijvoorbeeld de F1 toets van boven naar de onderste indeling op de plek van de Caps Lock toets. Dan zal de functie van de F1 toets worden toegekend aan de Caps Lock toets. In het onderste gedeelte zal de nieuwe functie roodkleuren.

Als je klaar bent met de nieuwe indeling klik dan het eerste icoon linksboven "Save and Exit" om de nieuwe indeling op te slaan en de PC te herstarten.

Schakel CAPS LOCK uit