Windows Vista - Programmalijst Software opschonen


In de softwarelijst met geinstalleerde programma's onder het Configuratiescherm van Windows blijven nog wel eens verwijzingen achter van progamma's die verwijderd zijn. Ondanks dat de programma's verwijderd zijn blijven de programma's wel gewoon vermeld in de lijst. Deze lijst is via de register-editor eenvoudig op te schonen zodat foutieve vermeldingen verwijderd kunnen worden.

De onderstaande beschreven manier werkt overigens ook in Windows XP.

Om de lijst nu op te schonen ga naar Start en kies hier Alle programma's. Kies onder Bureau-accessoires nu Uitvoeren. Typ vervolgens hier regedit en klik op OK. In het register navigeer aan de linkerkant naar de volgende sleutel.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\


Klap nu het Uninstall mapje open door op het plusje ervoor te klikken en een lijst komt tevoorschijn. Door nu naar beneden te navigeren met de schuifbalk komen de namen van de programma's tevoorschijn, klik hier op het programma waarvan de verwijzing verwijderd moet worden. Zoals hieronder voor het programma Winrar.

In het rechterscherm komt dan de informatie die bij het programma hoord. Wat hier ondermeer tussen staat is "DisplayName". Dit is de naam die wordt getoond in de programmalijst en is eventueel ook aan te passen.

Programmalijst Software opschonen

Om nu de gehele verwijzing te verwijderen klik in het linkervenster met de rechtermuisknop op de map. Kies in het menu dan Verwijderen. In de programmalijst is nu ook de vermelding verwijderd.

Programmalijst Software opschonen