Windows Vista - Partities verkleinen


Het is binnen Windows Vista mogelijk om bestaande partities te verkleinen om zodoende bijvoorbeeld nieuwe partities aan te kunnen maken of andere partities uit te breiden. Dit gebeurd via schijfbeheer en Windows Vista laat de data die op de partitie staat ongemoeid, echter is het wel raadzaam voor het verkleinen van een partitie om een backup te maken.

Klik op Start en klik vervolgens met de rechtermuisknop op "Computer", kies dan in het menu voor "Beheren" waarna Computerbeheer opent. Klik dan hier in het linkermenu op "Opslag" en vervolgens op Schijfbeheer.

Partities verkleinen

In het midden zie je vervolgens een overzicht van de bestaande schijven / partities, in dit geval alleen de C schijf. Om nu een partitie te verkleinen klik met de rechtermuisknop op de vermelding en kies voor verkleinen.

Partities verkleinen

Dan wordt er berekend hoeveel maximaal de partitie verkleind kan worden, dit aantal mag uiteraard ook minder zijn. Geef hier dan op met hoeveel MB je de partitie wilt verkleinen. In dit geval is 7740 MB dus 7 GB en 740 MB. Onderaan zie je hoe groot de huidige partitie wordt na het verkleinen. Klik dan op Verkleinen.

Partities verkleinen

De 7 GB die net is vrijgemaakt is dan te zien als Niet-toegewezen ruimte waarmee je nu een nieuwe partitie kunt maken of eventueel een andere partitie kunt uitbreiden. Om een nieuwe partitie aan te maken klik met de rechtermuisknop op de Niet-toegewezen ruimte en kies voor "Nieuw eenvoudig volume". Om een bestaande partitie uit te breiden klik ook met de rechtermuisknop hierop en kies voor "Volume uitbreiden"

Partities verkleinen

Bij beide mogelijkheden start een Wizard om de overgebleven ruimte toe te wijzen.

Nieuwe partitie aanmaken

Eerst voor het maken van een nieuwe Partitie. Hier in de eerste stap wordt gevraagd hoe groot de nieuwe partitie moet worden, standaard is hier alle Niet-toegewezen ruimte ingevuld. Klik dan op volgende.

Partities verkleinen

In dit scherm heb je de optie om een stationsletter toe te wijzen, standaard is hier al een letter toegewezen die je kunt wijzigen. Klik daarna op volgende. In het volgende venster de optie om een Volumenaam op te geven, dit is de naam van de schijf die je terugziet in Windows Verkenner. Standaard staat het bestandssysteem op NTFS, klik eventueel onderaan op "Snelformatteren". Klik dan op Volgende en vervolgens op Voltooien op de partitie af te ronden.

Deze nieuwe partitie is dan op dezelfde manier ook weer te verkleinen, verwijderen gaat door er met de rechtermuisknop op te klikken en te kiezen voor Volume verwijderen.

Bestaande partitie uitbreiden

Om een bestaande partitie uit te breiden klik met de rechtermuisknop op de gewenste partitie en klik op Volume uitbreiden. Er opent dan een Wizard, klik op Volgende. In het eerste venster met opties hier de keuze met hoeveel MB je de partitie wilt uitbreiden, standaard wordt hier al de overgebleven ruimte ingevuld. Klik dan op Volgende.

Partities verkleinen

Klik daarna op Voltooien en het volume wordt uitgebreid.