Windows Vista - Markering nieuw geinstalleerde programma's uitschakelen


Standaard worden binnen Windows Vista programma's die worden geinstalleerd gemarkeerd in het Start menu. Na de installatie worden de vermeldingen in het Start menu voorzien van een gele markering. Deze standaard markering is eenvoudig uit te schakelen via de opties vna het Menu Start. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de Start knop en klik op Eigenschappen. Klik hier dan als deze niet standaard is geopend op het tabblad Menu Start.

Klik hier dan op de knop Aanpassen. In het vervolgvenster zoek in de lijst de vermelding "Nieuw geinstalleerde programma's markeren" op en verwijder hier het vinkje. Klik dan op OK en nogmaals op OK en vanaf nu worden programma's niet meer gemarkeerd.

Markering nieuw geinstalleerde programma's uitschakelen