Windows Vista - Invoertaal (taalbalk) op taakbalk uitschakelen of terugplaatsen


Standaard na de installatie van Windows Vista staat er op de taakbalk een werkbalk (taalbalk) met toetsenbordinstellingen. Via deze werkbalk is het mogelijk om de invoertaal te wijzigen. Echter de standaard toetsenbordinstellingen kunnen nogal eens wijzigen binnen Windows waardoor soms tekens niet meer werken zoals bijvoorbeeld de trema op de . Over het algemeen staat voor Nederlandse gebruikers de taal ingesteld op Nederlands en is de invoertaal ingesteld op Verenigde Staten (internationaal). Hieronder de optie om de werkbalk terug te plaatsen plus de optie om eventueel de keuze definitief te maken waarmee er niet meer wordt geschakeld tussen de talen.

Invoertaal (taalbalk) op taakbalk plaatsen

Taalbalk terugplaatsen

De taakbalk is uit te schakelen door hier met de rechtermuisknop op te klikken en te kizen voor "Taakbalk verbergen". Het terugzetten van de taalbalk kan door naar Start te gaan en hier op het Configuratiescherm te klikken. Klik hier dan onder de kop "Klok, taal en regio" op "Toetsenborden of andere invoermethoden wijzigen".

Er opent dan een venster standaard met het tabblad "Toetsenbord en talen", klik hier op de knop "Toetsenborden wijzigen". Klik hier dan op het tabblad "Taakbalk".

Klik hier dan bovenaan op "Gekoppeld aan de taakbalk weergeven" en daarna onderaan op OK. Vanaf dat moment is de taalbalk weer geplaatst op de taakbalk. Je kunt overigens ook snel schakelen tussen invoertalen met de toetsenbordcombinatie Alt + Shift.

Invoertaal (taalbalk) op taakbalk plaatsen

Keuze definitief maken

Het is ook mogelijk om deze schakeling geheel uit te schakelen. Ga hiervoor naar Start en klik hier op het Configuratiescherm. Klik hier dan onder de kop "Klok, taal en regio" op "Toetsenborden of andere invoermethoden wijzigen". In het venster klik op het tabblad Algemeen. Klik hier dan op Engels en klik daarna rechts op verwijderen. Klik daarna onder Nederlands, onder toetsenbord op Nederlands en verwijder deze ook. De keus is dan definitief, de taakbalk zal dan ook verdwijnen omdat er geen opties meer zijn.

Invoertaal (taalbalk) op taakbalk plaatsen

Het is achteraf via hetzelfde venster via de knop Toevoegen ook weer mogelijk om de verwijderde talen toe te voegen.