Windows Vista - Cookies bekijken


In Windows Vista zit de map met Cookies en de map met Tijdelijke Internetbestanden van Internet Explorer op een andere plaats dan in Windows XP. Om deze twee mappen te vinden moet eerst de weergave van de besturingssysteembestanden ingeschakeld worden. Hoe je dit doet lees je in de tip: Verborgen bestanden en mappen weergeven.

Zodra ingeschakeld zie je alle systeembestanden. Om de map met Cookies te vinden ga in Computer naar de onderstaande locatie. Over het algemeen vindt je de Cookies in de map "Low" tenzij je gebruikersaccountbeheer hebt uitgeschakeld. Dan worden ze opgeslagen in de map Cookies, dus een niveau hoger.

C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low


De map met tijdelijke internetbestanden staat op een andere locatie, deze vindt je op de onderstaande plek. Hier in de Windows map vindt je overigens ook de geschiedenis van Internet Explorer.

C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files


Cookies en Tijdelijke internetbestanden opzoeken