Windows Vista - Back-up van register maken


Van het register van Windows is het handig om hier een back-up van te hebben met name als je diverse onderdelen in het register gaat wijzigen. Een back-up maken van het register gaat als volgt. Ga naar Start en klik op Alle Programma's en klik vervolgens op Bureau-accessoires. Klik hierbinnen op Uitvoeren. Typ in Uitvoeren vervolgens "regedit".

Klik dan bovenin in het menu op Bestand en kies hier Exporteren. Sla vervolgens het bestand op, op een plek naar keuze. Ook het importeren, terugzetten van het register gaat via Bestand en dan Importeren.

Back-up van register maken